HOME > 产品介绍 > 硅酮事业部 > 缩合硬化RTV
 
       
 
缩合硬化RTV
点击各个产品的 按钮,可以详细浏览DATA说明,点击 按钮,可以详细浏览MSDS说明。
硬化/液型 产品名 颜色/外观 指触干燥时间
(min)
比重 拉伸力(kg·f/C㎡) 主要应用实例
缩合1液型 酸性
(Acetoxy)
TE1251(S)
流动性/透明 4 0.97 5 烹饪容器、食品保存容器、食品包装容器等
TE1254(N)
非流动性/灰色 7 0.999 4.44
TE1251(N)
非流动性/透明 7 0.98 2.69
中性
(Oxime)
TE111(C)
流动性/透明 6 0.97 7.8

高温用密封粘胶剂微波炉门密封等

一般的模压及密封电气配件的绝缘固定

LED显示屏模压用

TE111(F10)
流动性/透明 5 0.9796 6.5
TE503(C)
流动性/透明 39 0.97 3.77
TE502(C)
非流动性/透明 3 1.00 8.56
TE502(W)
非流动性/白色 3 1.01 10
TE502(B)
非流动性/黑色 3 1.00 10
XE2355
流动性/黑色 180 0.97 1.44
XE2355
流动性/黑色 160 0.97 3.1
TE2355
流动性/黑色 60 0.98 3.55
TN602(褐色)
非流动性/褐色 3 1.10 4.45
TN602(黑色)
非流动性/黑色 7 1.13 3.18
TE113(S)
流动性;耐热/黑色 5.5 1.35 3.25
TE113(N)
非流动性;耐热/黑色 10 1.38 2.16
TE1182
非流动性;导热/白色 4 1.58 2.56
醇性
(Alchol)
TE131(S)-C
流动性/透明 20 - 8.2 电子配件的附着固定及密封
TE131(S)-W
流动性/白色 9 -

11.7

TE131(S)-B
流动性/黑色 14 0.988 4.52
TE131(L)-W

低粘度/白色

13 1.00 5.6
TE131(L)-C

低粘度/透明

13 1.00 5.6
TE131(N)-C
非流动性/透明 6 1.01 5.09
缩合2液
型凝胶体/室温硬化型
醇性
(Alchol)
TE231(DS)
流动性/透明 - 1.0 -
-
TE231(T)
流动性/透明 - 1.0 -
TE231(T2)
流动性/透明 - 1.0 -
TE231(T15)
流动性/透明 - 1.0 -
TE232
流动性/白色 - 1.26 -
TE233
流动性/黑色 - 1.26 -
TE234
流动性/灰色 - 1.26 -
TE2343
流动性/黑色 - 1.32 -
TE2373
流动性/黑色 - 1.41 -
TE2392
流动性/白色 - 1.35 -
TE2393
流动性/白色 - 1.35 -
SD7207
流动性/黑色 - 1.26 -
YT233
流动性/黑色 - - -
TE233(A40)
流动性/黑色 - 1.26 -
TE2393(H)
流动性/黑色 40 1.35 -
TE2393(L)
流动性/黑色 55 1.25 -